ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ 1

 

Image

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOAD HERE


 

คู่มือเตรียมความพร้อม TCAS ปีการศึกษา 2563
     1. คู่มือ TCAS สำหรับผู้สมัคร  DOWNLOAD
     2. คู่มือ TCAS สำหรับโรงเรียน DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาคณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2563


ImageImage ImageImage Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"โครงการที่เปิดรับในปีการศึกษา 2560-2562