Image

 

Image

 

 

กำหนดการรับสมัคร TCAS'64

Image

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

   Image                                  Image


  Image                                   Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"

 


 

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560-2563