กำหนดการ TCAS 64

Image

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

ImageImage ImageImageImage

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"

 

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
==> DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560-2563