Image

Image

Image

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ
โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง ตรวจสอบที่นี่
Image
**ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบปฏิบัติ** รายละเอียดและขั้นตอนคลิกที่นี่


Image

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOAD HERE


 

คู่มือเตรียมความพร้อม TCAS ปีการศึกษา 2563
     1. คู่มือ TCAS สำหรับผู้สมัคร  DOWNLOAD
     2. คู่มือ TCAS สำหรับโรงเรียน DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาคณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2563


ImageImage ImageImage Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"โครงการที่เปิดรับในปีการศึกษา 2560-2562