ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
TCAS รอบ 5 ตรวจสอบที่นี่


Image

 


Image

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOAD HERE


 

คู่มือเตรียมความพร้อม TCAS ปีการศึกษา 2563
     1. คู่มือ TCAS สำหรับผู้สมัคร  DOWNLOAD
     2. คู่มือ TCAS สำหรับโรงเรียน DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาคณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2563


ImageImage ImageImageImage

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"โครงการที่เปิดรับในปีการศึกษา 2560-2562