หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลนิสิต

ถามตอบเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

[1] ห้องทั่วไป ถาม-ตอบ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบูรพา

[2] ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเข้าศึกษาประเภทภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี)

[3] ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเข้าศึกษาประเภทรับตรง

[4] ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเข้าศึกษาระบบ Admissions

[5] ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเข้าศึกษาประเภทสอบตรง (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

[6] ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเข้าศึกษาประเภทโครงการพิเศษต่างๆ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version