Image

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ศึกษาให้เข้าใจก่อนสมัคร)

 • Image
  ระเบียบการรับสมัคร
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  คณะเภสัชศาสตร์  
  คลิกที่นี่...
 • Image
  ระเบียบการรับสมัคร
  โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก

  คลิกที่นี่...
 • Image
  ระเบียบการรับสมัคร
  โครงการรับตรงทั่วประเทศ

  คลิกที่นี่...
 • Image
  ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
  บัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา
  คลิกที่นี่...
 • Image
  ระเบียบการรับสมัคร
  โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา
  หลักสูตรภาษาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คลิกที่นี่...
 • Image
  ระเบียบการรับสมัคร รับตรง วิทยาเขตสระแก้ว
  รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. และ ม.6
  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  คลิกที่นี่...
 • Image
  ระเบียบการรับสมัคร
  โครงการรับตรง
  คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2

  คลิกที่นี่...
 • Image
  ระเบียบการรับสมัคร
  โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (รอบเพิ่มเติม)
  คลิกที่นี่...