รายละเอียดและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
TCAS รอบ 3

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย ที่นี่

 

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร TCAS 65

Image

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565

   Image              Image

   Image              Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"

--------------------------------------------------------------------------


Image

 

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560-2564