TCAS ปีการศึกษา 2563 ที่ปิดรับสมัครแล้วTCAS รอบ 1 : Portfolio ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)
    
TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)

TCAS รอบ 4 : แอดมิชชั่น ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)

TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ
==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)