การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2562


TCAS รอบ 1 : Portfolio คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร)
    
TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร)

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร)

TCAS รอบ 4 : แอดมิชชั่น คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร)

TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ คลิกที่นี่
(ปิดรับสมัคร)

รอบ 6 : คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร)