การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2567

TCAS รอบ 1 : Portfolio     ==> DOWNLOAD HERE
(ปิดรับสมัคร)

TCAS รอบ 2 : Quota        ==> DOWNLOAD HERE (รับสมัครวันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย. 2567)

TCAS รอบ 3 : Admission  ==> DOWNLOAD HERE (รับสมัครวันที่ 6-12 พ.ค. 2567)