Image
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissions มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร (ศึกษาให้เข้าใจก่อนสมัคร)


1. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2560