การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบ 1 : Portfolio ==> DOWNLOAD HERE (รับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562)
    
TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

TCAS รอบ 4 : แอดมิชชั่น

TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ