การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2566

TCAS รอบ 1 : Portfolio ==> DOWNLOAD HERE
(ปิดรับสมัครแล้ว)
    
TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)

TCAS รอบ 3 : Admission ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)

TCAS รอบ 4-1 : รับตรงอิสระ ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)

TCAS รอบ 4-2 : รับตรงอิสระ ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)